Melodier – Solución de TODOS los niveles


¡Síguenos en Telegram, Facebook, Instagram, Twitter y así estarás al tanto de las mejores guías! Además, si quieres apoyarnos, ¡tan solo mira estas ofertas de juegos de Amazon aquí!

Para los jugadores de Melodier, esta guía les proporciona un tutorial de entrada de dirección para todos los niveles, vamos a ver.

Solución de TODOS los niveles de Melodier

Muévete con:
U= ARRIBA
D = ABAJO
L = IZQUIERDA
R = DERECHO

Nivel 1 – 10

Nivel 1

DDRRR

Nivel 2

RD

Nivel 3

RDD

Nivel 4

UUURR RRRDD DUUUL LLLLL LDDD

Nivel 5

DDDRR RRRRL DUURR LLLLL LL

Nivel 6

UUUUU RLLLL RRRRL LLLLL

Nivel 7

URRRU URRRR RLLLL LDDLD LL

Nivel 8

RDDUU RRRRR DDLLL LLLLU UUUUL RRRRR RLLDD LLL

Nivel 9

UURRR RRRRR DDDLL LLL

Nivel 10

LLLLL DDUUU UDD

Nivel 11 – 20

Nivel 11

DDLUR RLULD DRUUR DL

Nivel 12

RUUUU LLDLR RRDRD UULUU RDRLL LLLLL DDDRR RRRLL UUU

Nivel 13

ULLLL LLLLD DDUUU RRRRR DDDDD LLLRL LLUU

Nivel 14

LLDDR RUURD DLLUL LRR

Nivel 15

UUULL LLRRR RDDLL LDRUU UULLL LLDRR RRDDD UUUUL LL

Nivel 16

DDDRR RRRUU UDDDL LLLUU LUULD DDRRR UDL

Nivel 17

DDDLL LLLLL LLLUU UURRR RRRRD DULLD UL

Nivel 18

DRRRR RRUUU DDULL LLUUR DDDDD R

Nivel 19

RUUUU RRDDL UULLL RRRDD D

Nivel 20

LLDDD DDLLL LLURR RRRRU UUULD DDDDL LLLLU U

Nivel 21 – 30

Nivel 21

ULLLL RRLDD UULLL LLLDR RRRRR RRLLL LLL

Nivel 22

DDDLL LRRUU UULLD DDLLL ULUUL LDDDD RRRRU UDRRR RRULL LLLLL L

Nivel 23

UUULL LLLDD DUUDD DRRRR RUUUU DDDDR LUDLL LLLUU RRR

Nivel 24

UURRR RDLDR RRRRU DLLL

Nivel 25

DDDUU RRRRR LLLLL DURRD LLRU

Nivel 26

RDURL DDDUU UUU

Nivel 27

LLLDL LLLLU RRRDD DLLLR UU

Nivel 28

DDDLL LULLD DDDRR RULLL UUUDR R

Nivel 29

RRRDR LLUUR RRRUL LDDDD RLLLU U

Nivel 30

LLDDL LLUUU URRRL LLDDD RDRRR RRLLL LLU

Nivel 31 – 40

Nivel 31

RDDDR RUUUU LLLDU RRLLL LDDUR LLLL

Nivel 32

RRLUU RRRUL LLDDD UURRD LL

Nivel 33

RRUUU ULLLL LLLLD LLDDD RRLLU UUUDD RR

Nivel 34

RRRRD DLLLL LLUUU DDDLL LUDDR RRRRR RDULL LLULL DU

Nivel 35

DDDDR RRDUL LLLUL LLLLD DRRRR LLLLU UUUUR RRRRD DDDRL UUUUR
RRLDL LLLLL

Nivel 36

UUUUL LLDLU RRRRD RLLRD DDLLL UUUUR RRRRR DLLL

Nivel 37

DDLLR RRLDU RRRDL URRR

Nivel 38

DDDDL LULLL LLDDD LLULU UUDDU UDRRU RLDDR LLUUR LDDDU R

Nivel 39

DDDDD DLLLL UUUUU LLLLU RRDDD RUUUL DDDUU URRLD DRLLU URLDD R

Nivel 40

URRRR RDDDR UUULL LLDDU URDDR UR

Nivel 41 – 50

Nivel 41

UDRRR RRRUU DDLLU UDLLL

Nivel 42

DRRRR RUUUU UULLL LLRRR RRRDD DDDDL LLLLL LUUDR RRLLU URRRD
DLLL

Nivel 43

DRDRR UURRR RLLLL DDLLU LUDDU RRRRR RDUUL LLDLL LDRRR U

Nivel 44

LLUUU UURRR RRDDD LLDDL LLUUD DDRRR LLUUD RRRDR LL

Nivel 45

RRRRD UUULL URDDD RRDLU UUUDL LDRDR RULL

Nivel 46

DRRRR RRRUL LLLUD DLLLL UUURR DDRRR RRRLL LLLLL

Nivel 47

ULLLL LLLRR RRRRL LLLLL LLDDD UUURR RRRRD ULLLL LLDDD RU

Nivel 48

DDRDR RRUUD DLLLU LLLDL LUDRR URUUL RRRRR DDDDU UULLL LDLDR
RRRLL U

Nivel 49

LUUUU RRRRR DULLL LLDUU RRRRR RLLLL LLDDD URRRR RULLL

Nivel 50

RRRDD DDRRU RURRR DDDDL UUUUU URLLL LDDDD LLLLU

Nivel 51 – 60

Nivel 51

DLLLL LDDRR RRLLL ULDUR RRLRL RLL

Nivel 52

DDDRR RRDLU ULLUR DDDDL LLLRR UUURU DD

Nivel 53

RRRUU URUDD DLLLL LLULU URRRD

Nivel 54

RLLLU DLLLL LUUUR LLLUU DRLDD DUURR DD

Nivel 55

RURRR DUUUR RRUUU LLLLR RDDDD LLUUU LDRR

Nivel 56

ULLLL DDLUR DDDRL ULRDD LURU

Nivel 57

LLDDL RUUDU LLRRD URLLL DRRRR LL

Nivel 58

UUULL LLLLL DLDLL RRDDR RDUUU RRDDU LLLLL LRRR

Nivel 59

RRRDD RLLLL DDLLU UUURR RRRRR LDDLL LDDRR RRLLL LLUUU

Nivel 60

DDLLL LLLUU UULLU DDDRR DDLUU UURRU RLLLL DRRRD DULLL DRUU


Esta es toda la información que necesitas para saber la solución de todos los niveles de Melodier. Puedes leer el artículo original aquí. Espero que esta guía te haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!

Todo el crédito para Na


Últimas noticias